Behandlinger med garanti

Krone-/bro-arbejder i guld eller porcelæn: 5 år
Plast-, glasionomer- og sølvfyldninger: 1 år
Bidskinner: 1 år
Porcelænsindlæg: 3 år
Implantater: Efter aftale 

Følgende er forudsætninger for garantier:
1. At behandlingen er den rigtige løsning. (f.eks. giver vi ikke garanti på en fyldning, hvis tanden er så ”overplomberet” at en krone vil være den rigtige løsning, fordi der ikke er nok resttand til at en fyldning kan "hænge fast" på stumperne).
2. At du overholder de af os anbefalede eftersynsintervaller.
3. At du anvender de af os foreslåede forebyggelsesmidler (tandtråd, tandstikker og lignende)

–og dem uden...

I nogle tilfælde giver vi den såkaldte "dørtrinsgaranti" - dvs. der er ingen garanti på behandlingen efter du har forladt lokalet!

Det er selvfølgelig kun i de tilfælde, hvor tandlægen har oplyst dig om, at han/hun vurderer, at det hér ikke er noget holdbart valg.
Det kan f.eks. dreje sig om gamle defekte kroner, som forsøges repareret med plast for en periode, hvor det eneste holdbare valg er en ny krone. Eller en tand, der er så destrueret at plast eller sølv ikke vurderes at kunne holde.
Der kan være situationer, hvor en patient vælger en garantiløs behandling fx. for at vinde tid eller for at satse på, at det  "går nok".
Tandlægen kan godt lave dén behandling, men vil altså ikke bære noget ansvar for, hvor længe, det holder!