Priser fastsat af sygesikringen

Priserne er bestemt af overenskomsten mellem Dansk Tandlægeforening og Regionernes lønnings og takstnævn og er ens hos alle tandlæger.

Klik her for at komme til tandlægeforeningens prisliste