Hvordan fastsættes priser på tandbehandling i Danmark 

Tandlæger i Danmark har en overenskomst med den offentlige sygesikring, der sikrer at patienterne får tilskud fra sygesikringen til de fleste ”basale” tandbehandlinger. Tilskuddet udbetales for nemheds skyld ikke til patienten selv, men trækkes fra på regningen. (Man kan dog se tilskuddets størrelse på regningen) 

Ens priser hos alle tandlæger på overenskomstbestemte ydelser

Sygesikringen fastsætter prisen på de tandbehandlinger, de yder tilskud til, og disse priser er altså ens hos alle tandlæger.
Det drejer sig om priserne på tandeftersyn, tandrensninger, røntgenbilleder, parodontosebehandlinger, ekstraktion af tænder, alle sølvfyldninger og de plastfyldninger, der kun dækker en flade af en tand. 

Man har i Danmark valgt at give tilskud til basaltandpleje og forebyggelse, hvorimod det er helt for egen regning, når ”skaden er sket” og det drejer sig om større behandlinger som kroner, broer, implantater og store plastrestaureringer. 

Behandlinger med sygesikringstilskud og fri pris

Der er dog visse behandlinger, som der gives et fast sygesikringstilskud til, men hvor den samlede pris (og dermed patientdelen) fastsættes af den enkelte tandlæge. Det drejer sig om de fleste plastfyldninger, rodbehandlinger og operativ fjernelse af en tand. Her kan prisen altså variere fra tandlæge til tandlæge, men også fra tand til tand, da der er forskelligt tids- og materialeforbrug. Derimod er tilskuddet altid det samme. 

Frie ydelser

Endelig er der dé ydelser, som der ikke er sygesikringstilskud til. Hér fastsættes prisen også af den enkelte tandlæge. Det drejer sig om store plastrestaureringer, kroner, broer, implantater, bedøvelser mv. De fleste tandlæger opererer med en prisliste, men i praksis vil priserne variere en del, alt efter hvor kroner mv. fremstilles, hvilket materiale de fremstilles af og hvor meget materiale, der går til. F.eks. indeholder nogle kroner en kerne af guld, og da dagsprisen på guld er meget svingende og der behøves forskellige mængder guld, vil prisen på din krone ikke nødvendigvis være helt den samme som din nabos, selvom det er samme tandlæge, der har lavet den. Der er mange faktorer, der spiller ind. Drøft de forskellige muligheder med din tandlæge i hvert enkelt tilfælde! 

Få et skriftligt prisoverslag ved større behandlinger

For at undgå ubehagelige økonomiske overraskelser, har man vedtaget en meget fornuftig lov, der siger at hvis prisen på en behandling forventes at overstige 2500 kr. SKAL patienten have et skriftlig overslag inden behandlingen. Du kan selvfølgelig altid bede om et overslag, også selvom det er en mindre omfattende behandling, du skal i gang med.